Centrum Prahy

Historické centrum mesta s jedinečnou panorámou Pražského hradu je pamiatkovou rezerváciou UNESCO. Mestská pamiatková rezervácia tu bola zriadená roku 1971 na ploche 8,22 km2 a patrí do nej najmä Staré Město, Josefov, Malá Strana, Hradčany s Pražským hradom, Nové Město a Vyšehrad. Je to najrozsiahlejšia mestská pamiatková rezervácia v Európe. V meste je veľa národných kultúrnych pamiatok a tisíce stavebných a umeleckých pamiatok. Čerpané z wikipédie.