Poskytování informací a služeb souvisejících s městem Praha – Státní organizace a úřady Praha.

Adresář úřadů, kontaktní údaje, vyhledávání úřadu, veřejná správa – státní správa. Orgán státní správy je jedním z hlavních subjektů správního práva, který zastupuje stát při vykonu veřejné správy. Orgány státní správy jsou zřizovány na základě ústavy, ústavních zákonů, zákonů. Tento předpis pak upravuje jejich postavení, vymezuje pravomoce, územní působnost a věcnou působnost. Každý orgán má zpravidla vlastní organizační strukturu a člení se na další organizační složky

Státní organizace a úřady Praha na mapě


View Larger Map
mdpv